Gary E. Stevenson - New Era Magazine - February 2017
   
New Era Magazine - February 2017
   
Hadley Griggs - New Era Magazine - February 2017
   
Nichole Eck - New Era Magazine - February 2017
   
New Era Magazine - February 2017
   
Carlisa Cramer and Margaret Willden - New Era Magazine - February 2017
   
Stephen W. Owen - New Era Magazine - February 2017
   
Ezra Taft Benson - New Era Magazine - February 2017
   
New Era Magazine - February 2017
   
By Bethany Bartholomew - New Era Magazine - February 2017